Fokus på att effektivisera tillsammans med leverantörer

Mitt i Sveriges gruvbälte ligger JAMA, i Skelleftehamn. Utgångspunkten kan inte vara bättre för att tillverka maskiner till gruvindustrin: skrotare, betongsprutor, laddfordon, borrkassett och annan utrustning till dessa fordon. Fokus handlar om att skapa säkra och driftsäkra maskiner, för produktionstakten är hög i de svenska gruvorna och det är det också hos JAMA. För att effektivisera sin produktion har man sett över olika arbetsmoment, vilket innefattar centralsmörjning.

Läs hela artikeln här:
JAMA_artikel kundcase SKF