Jama Mining Machines breddar produktprogrammet

Vårt produktutbud omfattar nu även räddningskammare, räddningsspel, laddfordon, spolfordon, saxbilar för underhållsarbeten och skrotning samt en del övriga servicefordon för gruvindustrin. Bakgrunden är att vårt moderbolag Högkammen förvärvat 100% av Bergteamet AB som nu renodlas. Produkterna som legat i Bergteamets division-MEC flyttats därmed till Jama Mining Machines.

Dessutom kommer produkten Wheel Carrier, som legat i vårt dotterbolag Komab Industriteknik att flyttas till Jama Mining Machines och marknadsföras som en Jama-produkt. Med dessa ändringar kommer vi att kunna erbjuda ett betydligt bredare produktprogram när det gäller utrustningar för gruvindustrin.

Mer detaljerad information om Jamas kompletta produktutbud kommer att läggas ut på vår hemsida så snart som möjligt..