JAMA Mining Machines har nu certifierat sitt kvalitetssystem gentemot ISO 9001:2008.

Certifieringen är gjord av Lloyd’s Register Quality Assurance och avser “Konstruktion, utveckling och produktion av gruvutrustning samt service”.

Vi är övertygade om att detta verktyg för ständiga förbättringar av vår verksamhet leder till att vi får än mer nöjda kunder och därmed kan ytterligare stärka vår position på marknaden. Länk till certifikat.