Sammanslagning av verksamheter

Selcon Elteknik AB och Komab Industriteknik AB slås samman under Komab:s namn och org.nummer. Sammanslagningen beräknas vara helt genomförd 31/12 2014.

VD för bolaget blir Anders Edström, tidigare VD för Selcon. Vi vill samtidigt passa på att tacka Tommy Olsson, tidigare VD för Komab för alla år som han framgångsrikt drivit företaget.

Selcon:s verksamhet och anställda tas över av Komab men drivs vidare i samma omfattning. Vårt mål är givetvis att detta ska bli positivt för Selcon:s kunder och leverantörer, för Komab:s kunder och leverantörer  innebär detta att företaget stärks.

Majoritetsägare i bolaget blir Jama Mining Machines AB..