Jama delaktig i projekt om digital framtid!


Jama har under hösten varit delaktiga i Region Västerbottens projekt Digilyft 2.0 vad gäller digitala möjligheter för industrin i regionen. Projektet har utgått ifrån Business Canvas Model och innefattat workshops, intervjuer och enkäter där Dizparc från Umeå varit samarbetspartner.

Jama arbetar nu vidare på att utveckla en specifik del som identifierades görbar inom en snar framtid.
”Det har varit mycket intressant att utifrån kartläggningen identifiera ett spår att jobba vidare på. Det händer mycket i omvärlden och vi vill vara rustade för framtiden. Vi kommer därför att välja en digital lösning på det spåret vi jobbade fram under höstens projekt säger Rickard Lindgren, VD på Jama”.