BK008

Beskrivning

Arbete med personlyft kräver idag på de flesta marknader att man använder utrustning som uppfyller specifika normer. Detta har medfört att enkla lösningar med personkorgar på lastmaskiner inte längre är tillåtna.

Det har lett till att specialmaskiner för personlyft eller ställningsbyggnad har blivit nödvändiga.

Jama BK008 är en produkt som när den är monterad på en Volvo hjullastare, som är ombyggd för detta ändamål, är klassad och godkänd av 3:e part som en mobil arbetsplattform (EU och Australien).

När plattformen är frånkopplad fungerar lastmaskinen precis som vanligt. Det innebär en flexibel och kostnadseffektiv lösning där din lastmaskin tillsammans med BK008 tar bort behovet av specialmaskiner för personlyft.

Det finns även en mindre variant av plattformen (1,5*1,5 m), kallad SL009 avsedd för manuell skrotning eller för montering på laddfordon.

Ladda ner teknisk beskrivning som PDF»
Ladda ner broschyr som PDF»

 

Tillbaka till produkter