Med långsiktigt fokus på din Jama

Reservdelar, service och support

Jamas avdelning för service, support och reservdelar är en av de delar i vårt erbjudande som vi lägger extremt stort fokus på.

Det beror inte på att vi förväntar oss att det ska vara problem med produkterna, speciellt inte med tanke på att de ligger i branschtoppen vad gäller tillgänglighet. Däremot vet vi att det är en funktion som är ytterst avgörande för våra kunder och därför måste ligga på samma höga kvalitetsnivå som produkterna själva. Därför har Jama organiserat en avdelning som minimerar stilleståndstider, oavsett om det handlar om planerad underhållsservice, akut behov av reservdelar eller maskinhaveri som behöver åtgärdas med hjälp av våra servicetekniker.

Jamas serviceavdelning
Medarbetarna på serviceavdelningen är experter på Jamas maskiner, med specialistkompetens inom såväl mekanik och hydraulik som olika problemställningar kopplade till elektronik. Sammansättningen av olika kompetenser är gjord för att optimalt kunna hantera kundernas behov av felavhjälpning, service och underhåll. Jamas eftermarknadsavdelning har som målsättning att lagerhålla de flesta reservdelar för att kunna minska stilleståndstid hos kunden. Lagernivån mäts noggrant och kontinuerligt mot försäljning, planerad service enligt serviceavtal och inrapporterad statistik.

Support och reservdelar
Det helhetserbjudande som vi skapar inom service, support och reservdelar ser vi som en garanti för att vi alltid har kvar samma starka fokus på våra kunders Jama-maskiner under hela deras livslängd.

To top