Jama visar vägen mot en fossilfri gruva

Hållbarhet

En av Jamas viktigaste uppgifter är att bidra till gruvbranschens ambitioner om hållbarhet och klimateffektivitet. Det är företagets övertygelse att vi tillsammans behöver ta ansvar för att driva utvecklingen i en hållbar riktning och Jama bidrar med sin kompetens för att nå målen om en fossilfri gruvnäring.

Med de allt högre klimatkraven som ställs på gruvnäringen genomför Jama kraftfulla satsningar på forskning och utveckling, som gör det möjligt att erbjuda nya och bättre lösningar ur ett klimatperspektiv. Utan att för den skull behöva kompromissa på faktorer som säkerhet, effektivitet och lönsamhet.

Jamas R&D-avdelning ligger i allra främsta ledet internationellt inom den miljödrivna utvecklingen av maskiner för gruvindustrin. Ett utmärkt exempel på det är visionen om batteridrivna gruvmaskiner, där Jama var först i världen med att lansera en batteridriven och fossilfri skrotare. SBU 8000E har beskrivits som en banbrytande inblick i gruvbranschens framtid och ett avgörande steg på vägen mot en fossilfri gruvbrytning, både ur ett tekniskt, miljömässigt och industriellt perspektiv. Förutom att utsläppen elimineras och bullerproblemen minskar, bidrar SBU 8000E till bättre arbetsmiljöer i gruvorna och lägre kostnader för ventilation.

Batteriet är utvecklat tillsammans med Epiroc och är världens första batteri för gruvindustrin med certifieringar och överensstämmelse med CE-certifiering, lågspänningsdirektivet, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och direktivet för radioutrustning.

To top