Vill du bli vår partner på nya marknader?

Bli återförsäljare

Jama är ett etablerat och respekterat varumärke inom den internationella gruvnäringen och maskinerna opererar i gruvor över hela världen. Är du intresserad av att bli återförsäljare för Jama?

Vi är öppna för nya långsiktiga samarbeten med återförsäljare som kan både branschen och sin hemmamarknad, för att skapa nya affärsmöjligheter baserade på Jamas maskiner.

Vill du veta mer om hur det fungerar att vara återförsäljare för Jama? Kontakta oss via mail och berätta om dig själv, så kan vi tillsammans komma överens om hur ett samarbete skulle kunna byggas upp.

To top