Den pålitliga och säkra betongsprutan

CSU 8000B

  • SBU 8000-chassi
  • Robust och stark
  • Teleskopfunktion
  • Semiautomatisk betongsprutning
  • Hög säkerhetsnivå
Betongsprutan CSU 8000B har samma chassi och andra viktiga komponenter och delsystem som den marknadsledande skrotaren SBU 8000B. Det säkerställer de karaktäristiska egenskaper som förknippas med Jama: säkerhet, ergonomi och produktivitet. Maskinen har ett armsystem med ett rörelseområde helt anpassat för dagens krav på bergförstärkning. Det här tillsammans med nyckelkomponenter från ledande OEM-fabrikat gör detta till en av marknadens främsta betongspruta för bergförstärkning.

Funktioner | CSU 8000B

Bomsystem

CSU 8000B har ett bomsystem där rörelseområdet är helt anpassat för bergförstärkning och maskinen klarar att spruta en tunnelsektion på över fem meter utan förflyttning.
Bomsystemet har också automatiskt utskjut med hydraulcylindrar, vridbart munstycke i horisontellt och vertikalt led, med variabel oscilleringshastighet.

Hydraulsystem

Systemet är uppbyggt på lastkännande pumpar, med integrerade givare för att kontrollera tryck, nivåvärden och temperatur samt indikation för filterbyte.

Belysning

Väl utprovad belysning tillsammans med experter där färgtemperaturen är skräddarsydd för dammig miljö.

Bonusfaktorer

Nytt styrsystem
Specialanpassad belysning
To top