Från Västerbotten i norra Sverige till gruvvärldens yttersta spets

70 år av utveckling

När den erfarne gruvarbetaren Torbjörn Bask 1948 startade sin egen mekaniska verkstad lade han inte bara grunden för det som idag är Jama. Han inledde även en 70 år lång era av att utveckla gruvutrustning, baserat på verklig kunskap om gruvindustrin. Det här är historien om Jama.

1947

Torbjörn Bask söker patent för ett stativ till den borrteknik som kallades för ”Den svenska modellen” och skulle komma att revolutionera gruvdriften över hela världen. Tekniken medförde en väsentlig ökning av antalet borrmeter per borrare och tidsenhet.

1948

Torbjörn Bask startar sin egen mekaniska verkstad i Mensträsk för att tillverka gruvutrustning. Under sina många år som gruvarbetare på Boliden hade han insett vilka möjligheter det fanns för effektivisering och förbättring.

1952

Bask Mekaniska flyttar till nya, större lokaler i Norsjö, med tillräckligt utrymme för att utveckla maskiner som kunde effektivisera gruvornas produktion. Under åren som följde gjordes ytterligare utbyggnationer för att klara den växande verksamheten.

1957

Nu konstruerar bolaget det första aggregatet för uppåtborrning åt Boliden, som fick beteckningen BVU (BorrVagn Uppåtborrning). Produkten blev en fullträff och snabbt kom beställningar från andra gruvor, både runt om i Sverige och i länder som Italien och Tyskland.

1960

Lansering av JOBA, som vid den här tiden var det första borraggregatet med mer än en borrbom. JOBA hade två eller tre borrbomar och kallades i exportsammanhang ”The Garp 3 Jumbo”. Jumbo blev det stora modeordet inom underjordsborrning och produkten var bolagets storsäljare ända in på 1970-talet.

1974

Bask köps upp av Linden-Alimak AB (dagens Alimak), som gjorde dem till ett helägt dotterbolag under namnet Linden Alimak Norsjö AB. Företaget fortsatte dock kallas Bask av både medarbetare och kunder. Under den här perioden utvecklades det första självgående borraggregatet, vilket var ytterligare ett bevis för innovationshöjden i företaget.

1983

Nu bildas Nya Bask AB av sju före detta anställda, efter att Alimak valt att lägga ner verksamheten i Norsjö ett par år tidigare. De nya ägarna satsade på kundanpassade maskiner som smalborrningsaggregat och specialfordon, men även på det som lade grunden till 2000-talets produktserie: tunga mekaniska skrotare.

1995

Som ett resultat av 1990-talets lågkonjunktur går Bask i konkurs och konkursboet köps upp av det lilla verkstadsföretaget Jama Mekaniska i Boliden, som såg värdet i den historik och kompetens som fanns i bolaget.

1996

Jama Mekaniska får en order på tre prototyper av nya SBU 800, samt en option på ett tiotal efterföljare. Skrotaren hade uppgraderade funktioner, nytt chassi och imponerande energi, vilket gjorde att 800-serien i olika versioner kom att byggas i ett 30-tal exemplar och bli den mest serietillverkade skrotaren i världen.

2002

Under det nya namnet Jama Mining Machines ingår företaget som en del av dåvarande Industriteknik AB i Boliden. Åren som följer utvecklas den första generationen av 8000-serien och 2008 vinner SBU 8000 ett internationellt pris som världens bästa gruvmaskin i sin kategori.

2010

Jama Mining Machines är återigen ett fristående bolag och fortsätter att utveckla befintliga och nya produkter. 8000-serien har förbättrats ytterligare och passerar sina föregångare i antal tillverkade exemplar. Inom bara några år lanseras även betongsprutan CSU 8000 och efterskrotaren RBU 8000.

2020

Jama förstärker sin miljösatsning och lanserar batteridrivna SBU 8000E, världens första helt eldrivna skrotare och med alla karaktäristiska egenskaper som förknippas med 8000-serien.

2022

Lansering av Jama Mid-Size, en skräddarsydd, kompakt och ergonomisk skrotare utvecklad speciellt för kunder på den globala marknaden. Med fokus på att skapa en lite mindre och lättare maskin finns stora förhoppningar om att nå ut på nya internationella marknader.
To top