Utrustning och maskiner för tuffa miljöer

Produkter

Jama erbjuder ett brett produktprogram med fokus på gruvbrytning, tunneldrivning, service och säkerhet.
PRODUKTER
Gruvmaskiner

Skrotningskonceptet är beprövat och tål arbete i tuffa och krävande gruvmiljöer.

PRODUKTER
Säkerhetsprodukter

Våra räddningskammare skapar en säker och trygg miljö för underjordsarbete.

PRODUKTER
Serviceprodukter

Våra serviceprodukter underlättar underhåll av truckar och andra maskiner.

To top