Små berättelser, med stort genomslag

Jama stories

Upptäck hur Jamas gruvinnovationer förbättrar vardagen i gruv- och infrastrukturvärlden.

För oss på Jama är det viktigt att lyfta våra kunder och berätta deras berättelser om hur vi förenklar kunders vardag. Det är viktigt för oss att våra maskiner levererar dag efter dag, år efter år. Små berättelser med stor inverkan.

Jama stories
Boliden AB – Kristinebergsgruvan

Kristinebergsgruvan i Västerbotten är en del av Boliden AB, med brytning av koppar, zink, bly, silver och guld ned till 1 350 meters djup. Gruvan har varit i bruk ända sedan 1940 och malmen som bryts transporteras till anrikningsverket i Boliden. […]

Jama stories
Stockholms vatten och avlopp

Henriksdals reningsverk i Stockholm utvecklas till att bli ett av världens mest moderna och en ny 14 km lång avloppstunnel dras från Bromma. Projekt sträcker sig fram till år 2029 och för att arbetet under jord ska vara säkert har […]

Jama stories
LKAB Malmberget

LKAB:s underjordsgruva i Malmberget har levererat järnmalmsprodukter sedan slutet av 1800-talet. En stor del av produktionen består av förädlad till pellets för den europeiska marknaden. Gruvan består av ett flertal utspridda malmkroppar, varav drygt tio för närvarande bryts. Det här […]

To top