Maskiner för säkerhet

Säkerhetsprodukter

Våra räddningskammare erbjuder en miljö helt fri från rök och damm. Kammarna erbjuder även brandsläckare på såväl insida som utsida samt personlig räddningsutrustning.

Produkter

Räddningskammare
MRC 2
Säker och komfortabel räddningskammare
R&D
Utveckling i branschens framkant

En av de viktigaste förklaringarna till Jamas framgångar genom åren är inställningen till R&D.

To top