Innovationer baserade på verkliga insikter

Om Jama

Jamas frontposition som innovativ kraft inom gruvmaskiner har genom alla tider baserats på närheten till slutanvändaren och förståelse för de utmaningar som finns inom gruvindustrin.

Faktum är att det var så allt började för mer än 70 år sedan, när den visionäre gruvarbetaren Torbjörn Bask startade den mekaniska verkstad i Västerbottens inland som med tiden har utvecklats till dagens Jama. Ambitionen var att tillvarata sina egna erfarenheter från åren inom gruvnäringen och i nära samarbete med kunderna utveckla gruvmaskiner som maximerar möjligheterna till effektiv, säker och lönsam produktion. Det är en ambition som har varit central inom företaget genom alla år.

Ledande experter på produktutveckling

Idag arbetar Jama nära flera av de största aktörerna inom den svenska gruvindustri som har en internationellt framstående position i branschen. Med värdefulla insikter från gruvnäringens innersta kärna sker en kontinuerlig utveckling, både vad gäller produkterna och av Jama som företag. På R&D-avdelningen jobbar branschens främsta experter inom produktutveckling med att utveckla framtidens gruvmaskiner och teamet lyckas år efter år utmana gränserna för vad som är möjligt.

Den karaktäristiska Jama-kvaliteten

Egenskaper som effektivitet, säkerhet, arbetsmiljö och komfort fortsätter att känneteckna Jamas gruvmaskiner och skapar tillsammans den karaktäristiska Jama-kvaliteten. Dessutom ligger bolagets R&D-team i allra främsta ledet internationellt inom den miljödrivna utvecklingen, där visionen om batteridrivna gruvmaskiner både har förverkligats och fortsätter att utvecklas.

Jamas huvudkontor är beläget i norra Sverige och produkterna säljs direkt till kunder eller via distributörsnätverk till övriga världen.

 

To top