Säker och komfortabel räddningskammare

MRC 2

  • Trygg övervakad vistelse
  • Säkerställt övertryck
  • Smidig att flytta
  • Minimalt servicebehov
  • Uppfyller gällande internationella riktlinjer
Jamas MRC 2 är en vidareutveckling av det framgångsrika MRC-konceptet och är byggd helt i rostfritt stål. Räddningskammaren ger åtta personer en trygg och komfortabel vistelse i 24 timmar, hela tiden övervakade och med larm för avvikande luftnivåer.

Funktioner | MRC 2

Säkert och komfortabelt

Personer som vistas i MRC 2 erbjuds en miljö helt fri från rök och damm, brandsläckare på såväl insida som utsida samt personlig räddningsutrustning. Dessutom har räddningskammaren både luftsluss med toalett och förvaring av gasflaskor, vatten och nödproviant ingår, dubbla USB-uttag och multiladdnings-kabel. MRC 2 kan på ett enkelt sätt kylas för att ge en behaglig innertemperatur med hjälp av anslutet vatten.

Trygg syretillförsel

Tack vare den nya designen med luftreningsanläggning kan personer vistas i räddningskammaren utan att använda friskluftsmasker. Det finns även möjlighet att ventilera ut rök och föroreningar med komprimerad luft.

Rescue Chamber MRC2 Jama Mining Machines 1 web
Rescue Chamber MRC2 Jama Mining Machines 2 web
Drift utan elmatning

MRC 2 är självförsörjande i 24 timmar vid strömavbrott (via UPS 24V) som strömförsörjer alltifrån luftreningsutrustning och övervakningsutrustning för luftkvalitet, till ut- och invändig nödbelysning och utvändig summer. Dessutom är räddningskammaren försedd med utvändiga reflexer, nödljus och ljudsignal.

Bonusfaktorer

Övertryck i kammaren
Larm för CO-, CO2- & O2-nivåer
Nödutrymningslucka
Luftavfuktare och värmeelement
Jordfelsbrytare
Uppfyller svensk och internationell standard
Hög synlighet vid nödsituation
Går att uppgradera till 72 h
To top