Utveckling i branschens framkant

Jamas R&D-avdelning

En av de viktigaste förklaringarna till Jamas framgångar genom åren är inställningen till R&D. Ledningen för företaget brinner för produktutveckling och har som uttalad ambition att Jama ska vara drivande i arbetet med att ta hela branschen framåt.

Det anses helt enkelt vara en förutsättning för att fortsätta att utvecklas som ett kraftfullt och trovärdigt företag. Med den inställningen som utgångspunkt är det helt naturligt att Jama har lagt så stor vikt vid att bygga upp en stark R&D-avdelning. Både för att kunna fortsätta ligga i branschens absoluta framkant i arbetet med att ta fram framtidens gruvmaskiner och i utvecklingen av befintliga produkter.

Jama RD 2
Arbetar extremt nära slutkunden

Det som karaktäriserar Jamas R&D-avdelning är att den arbetar extremt nära både slutkunderna inom gruvindustrin och den egna produktionen. Under ledning av produktansvariga samarbetar ett tight och speciellt utvalt R&D-team med produktionens tekniker inom mekanik, elektronik, hydraulik och konstruktion.

”Mix av praktisk och teoretisk kunskap”

Eftersom R&D-avdelningen är en relativt platt organisation krävs det att gruppen har en oerhört bred kompetens, med en smart mix av praktiska och teoretiska kunskaper. Vissa programmerare har en bakgrund som servicetekniker i gruvnäringen, medan andra medlemmar i teamet är civilingenjörer i grunden. För att kunna säkerställa att kundens önskemål är möjliga att bygga är R&D-teamet involverade redan i offertförfarandet. Det är speciellt viktigt eftersom samtliga maskiner byggs från grunden, där hantverket steg för steg garanterar att slutprodukten håller Jama-kvalitet rakt igenom.

Utvecklar både Jama och branschen

För att hela tiden kunna ligga steget före i produktutvecklingen hämtas värdefull input från kundsidan på löpande basis, både genom bolagets servicetekniker i gruvorna och i samtal med maskinanvändarna. Med ett öra mot gruvan säkerställs att de lösningar som tas fram underlättar för kunderna att klara av de tuffa utmaningar som man ställs inför. Dessutom är Jama regelbundet en uppskattad partner i utvecklingsarbeten tillsammans med universitet, leverantörer och gruvnäringen. Målsättningen är att R&D-avdelningen ska behålla och förstärka positionen som gör det möjligt att utveckla både Jamas maskiner och branschen i stort.

 

To top