Överträffar kundernas behov, krav och förväntningar

Kvalitetspolicy

Vi på Jama eftersträvar alltid att leverera produkter och tjänster som uppfyller eller helst överträffar våra kundernas behov, krav och förväntningar.

 
Vi vill alltid vara kundens förstahandsval gällande gruvmaskiner genom att tillhandahålla; kostnadseffektiva lösningar, leveranser i rätt tid och kvalitet, användarvänlighet, säkerhet och ergonomi.

För att uppnå kvalitetspolicyn och uppfylla kraven eftersträvar vi en effektiv och professionell process, driven av ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar.

Vi tillhandahåller

Kostnadseffektiva lösningar
Leveranser i rätt tid och kvalitet
Användarvänlighet
Säkerhet och ergonomi
To top