Om oss

Kvalitetspolicy

JAMA skall alltid leverera produkter och tjänster som uppfyller eller helst överträffar kundernas behov, krav och förväntningar.

Företaget skall vara kundens förstaval gällande gruvmaskiner genom att tillhandahålla:
• Kostnadseffektiva lösningar
• Leveranser i rätt tid och kvalitet
• Användarvänlighet
• Säkerhet och ergonomi

För att uppnå policyn och uppfylla kundens krav krävs att vi har en effektiv och professionell process, driven av ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar.