LKAB Malmberget

LKAB:s underjordsgruva i Malmberget har levererat järnmalmsprodukter sedan slutet av 1800-talet. En stor del av produktionen består av förädlad till pellets för den europeiska marknaden. Gruvan består av ett flertal utspridda malmkroppar, varav drygt tio för närvarande bryts. Det här ger en komplex produktionsmiljö, som kräver stor flexibilitet och hög effektivitet.

”Bra tillförlitlighet och god arbetsmiljö för operatörerna”

– Viktigt för oss på LKAB är hög säkerhet och god arbetsmiljö och här är de fem skrotningsmaskiner från Jama som används nödvändiga. Hammar- och rivskrotare används mest i produktion och dessutom har man en personkorg med skyddstak som används vid områdesbesiktningar. Serviceorganisationen har en hjullastare med Jamas personkorg.

– Att Jamas maskiner används beror på de goda erfarenheter som erhållits under lång tids användning. De har haft bra tillförlitlighet och god arbetsmiljö för operatörerna. Man har också varit lyhörda för våra önskemål om förbättringar. Det upplevs som lätt att få kontakt och svar på frågor både vid uppstart av nya maskiner och service/reparationer av befintlig maskinpark.

Jörgen Karkiainen, Teknikutvecklare, LKAB


To top