Jama Mining Machines Stories Stockholm Vatten

Stockholms vatten och avlopp

Henriksdals reningsverk i Stockholm utvecklas till att bli ett av världens mest moderna och en ny 14 km lång avloppstunnel dras från Bromma. Projekt sträcker sig fram till år 2029 och för att arbetet under jord ska vara säkert har det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall investerat i Jamas nya generations räddningskammare MRC2, som används på D-nivån vid cirka 60 meters djup.

”Räddningskammaren MRC2 har ett modernt och intuitivt luftsystem”

– Eftersom arbetstunneln är över 300 meter lång och man bara kommer in och ut ur tunneln från ett håll är det ett krav att vi har en räddningskammare. Vi hade sedan tidigare en äldre kammare men det var nödvändigt för oss att handla upp en ny kammare som helt uppfyller dagens moderna krav. Regelverket säger att räddningskammaren ska vara utrustad med ett luftbehandlingssystem som möjliggör vanlig andning, alltså att kammaren inte får vara utrustad med ett system med friskluftsmasker.

– Jamas räddningskammare MRC2 har ett modernt och intuitivt luftsystem, som är enkelt att justera och som direkt bidrar till att öka komforten för användarna. Kammaren är modern, lätt att få igång, användarvänlig och stabil. Dessutom har den en toalett och vissa förnödenheter som enklare matvaror, men även sällskapsspel, wifi och eluttag. MRC2 har en bra kapacitet för flera människor och den kan även drivas på batteri under en längre tid.

– Vi känner att vi har gjort ett bra val med Jamas räddningskammare. Den känns väldigt säker och modern och motsvarar helt klart våra förväntningar.

Joacim Anderson, BAS-U på Stockholm Vatten och Avfall


To top