Boliden AB – Kristinebergsgruvan

Kristinebergsgruvan i Västerbotten är en del av Boliden AB, med brytning av koppar, zink, bly, silver och guld ned till 1 350 meters djup. Gruvan har varit i bruk ända sedan 1940 och malmen som bryts transporteras till anrikningsverket i Boliden.

”Jama är inte rädda för att testa något nytt”

– Här i Kristineberg sker småskalig brytning där det ibland kan vara både dåliga bergförhållanden och trånga utrymmen. På Boliden har Jamas produkter använts så långt tillbaka som till Bask-tiden för 70 år sedan. I Kristinebergsgruvan används idag sju SBU 8000 (skrotare), sju BK 008 (personkorgar), tre CSU (betongsprutor) och två CTH (laddfordon). Vi upplever att samtliga produkter är väl anpassade för sina ändamål.

– Som bolag är Jama inte rädda för att testa något nytt och vi på Boliden har haft möjligheten att kunna påverka utformningen av produkterna efter våra önskemål. Dessutom är det en fördel att Jama har närheten till vår verksamhet, med både den mänskliga kontakten och tillgången till teknisk expertis. Vi har och har alltid haft en nära kund/leverantörs-relation, där vi tillsammans har kunnat utveckla våra verksamheter.

Erik Hedström, underhållschef i Kristinebergsgruvan


To top